PRESS[국제뉴스] 피아니스트 박종화 "피아니스트 박종화, 싱어송라이터 하림의 콜라보레이션"

박종화
작성자
BOM ARTS
작성일
2017-07-21 10:35
조회
513
                                                                                                                                                                             ⓒ 박상윤

이번 <2017 신나는 예술여행> 사업의 공연은 강렬한 타건과 열정적인 연주를 펼치는 피아니스트 박종화의 우리 동요에 대한 새로운 해석이 돋보이는 무대였으며 싱어송라이터 하림의 콜라보레이션은 더욱 풍성한 무대로 관객들의 환호를 받았다.

<2017-07-14 국제뉴스 발췌>


원문보기 : https://goo.gl/59f5TV